I fokus: ”Jag vill kunna leva ett normalt liv utan att vara kriminell”

Styrelsen

RFHLriks styrelse:

Skräcken för narkotika

gör att människor lider och stämplas som kriminella

RFHLriks har följt debatten i media om medicinsk cannabis och anser att det måste till en lagändring. Enligt svensk lag är cannabis en klass 1-drog utan medicinsk potential. Det man kan konstatera är att bruket av narkotika måste avkriminaliseras.

I Sverige har cannabis varit narkotika­klassat i olika former sedan 1930. Tre cannabisbaserade läkemedel avregistrerades 1950, efter det har den medicinska användning av cannabis var­ ytterst sparsam. Det finns cannabisläkemedel i Sverige, men för mycket specifika grupper. Läkemedlet Sativex godkändes 2012 för ms-sjuka. Läkare kan även skriva ut Marinol efter att ha ansökt om licens. Båda är tillverkade av cannabinoider. Bägge läkemedlen skrivs ut mycket sparsamt. Det finns forskning som har kommit fram till att cannabis har anti-inflammatoriska, antipsykotiska egenskaper och är bra för flera andra sjukdomstillstånd. Läkemedel baserade på cannabisväxten har använts mot en mängd sjukdomstillstånd i tusentals år och är ingen nyhet.

I USA har man börjat legalisera för medicinskt bruk, femton amerikanska stater tillåter nu medicinsk marijuana. Israel behandlade 23 000 personer med cannabis under 2015 för vare sig man lider av cancer, epilepsi eller PTSD så fungerar cannabis. Tittar vi på vårt grannland så har hälsoministern i Danmark öppnat upp för samtal om att göra användning av cannabis för medicinskt bruk lagligt i landet efter det att patientföreningar i ett upprop krävt en lagändring.

I Sverige dömer vi personer som använt cannabis i ett medicinskt syfte för narkotikainnehav. Andreas Thörn är ett exempel efter att han i dagarna dömts i Svea hovrätt för narkotika brott. Han använde cannabis för att lindra sina svåra smärtor som det enda fungerande alternativet och klassas idag som kriminell och får i dag leva utan fungerande smärtlindring.

– Jag vill kunna leva ett normalt liv utan att vara kriminell, säger han.

Det finns fler som vittnar om samma sak, cannabis är det enda som har fungerat för att de ska kunna få en fungerande vardag.

Alexander skriver i en debattartikel att:

– Självmordstankarna försvann. Mitt liv slutade genomsyras av tvivel. Min inställning till skadan, och livet i stort, förändrades.

Hans målsättning är att få människor att förstå det medicinska bruket av cannabis är ibland det enda alternativet. Alexander blev paralyserad från bröstet och neråt efter en MC-olycka.

Konsekvenserna efter att lämna ett positivt urinprov kan ibland bli så mycket större än man först tror. Det kan det leda till en orosanmälan hos socialtjänsten om man har barn. Blir man dessutom tagen för ett ringa narkotika brott finns risk för att körkort dras in. Om körkortet dras in till följd av brottets art ska person också bekosta dyra provtagningar för att få körkortet tillbaka.

Brottet hamnar i brottsregistret vilket aldrig är bra och inskrivet i belastningsregistret vilket innebär att personen kommer vara utestängd från vissa yrken. Det är inte ovanligt att en arbetsplats gör utdrag ur belastningsregistret i dag.

Vid ringa narkotikainnehav finns också en anmälningsplikt till socialtjänsten om det finns barn med i bilden. Ett ringa narkotikabrott påverkar också hur man ser på lämpligheten hos en förälder vid adoption.

Som smärtpatient och behov av mediciner anses du som missbrukare och får problem med utskrivning av smärtstillande.  Läs gärna Lena Sjöstrands artikel ”Smärtlindring inte för alla”. Konsekvenserna står inte i proportion till brottet, RFHLriks anser att bruket måste avkriminaliseras.

När det gäller den mänskliga rättigheten tillgång till hälso- och sjukvård finns bestämmelser av intresse i bl.a. FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) och i den europeiska sociala stadgan (1961, reviderad 1996). I FN-konventionens artikel 12 erkänns envars rätt till högsta uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa, och det slås fast att staterna för att realisera denna rättighet bl.a. är skyldiga att skapa förutsättningar för att tillförsäkra alla hälso- och sjukvård i händelse av sjukdom. Mot bakgrund av artikel 2, vari föreskrivs att staterna med maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser skall vidta åtgärder för att successivt förverkliga de angivna rättigheterna./1

RFHLriks anser att det är dags att förverkliga rätten till högsta uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa genom att avkriminalisera bruket och sluta straffa människor som redan lider med att göra dem till kriminella också.


1/ Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law. 7 u, Routledge1997

1 kommentar

  1. Ja vi som inte befinner oss i denna situation kan inte förstå deras lidande. Ang cannabisens läkekonst el smärtlindring som vi inte vet om pga bristande information. Om nu detta kan hjälpa en människa till ett mänskligare liv, ge det då!!!

Kommentering är avstängd.