Ledare: Sluta sätta barn i isolering på våra häkten

Illustration: Thord Kristiansson

jag

Britt-Inger Hedström Lundqvist:

Sverige har under många år fått internationell kritik när det kommer till isoleringen av brottsmisstänkta.

Den skarpaste kritiken har gällt de barn som hålls isolerade. Förra året häktades 140 barn som var mellan 15 och 17 år och ett stort antal av dessa med restriktioner, enligt nya siffror från Åklagarmyndigheten. Att vara anhållen med restriktioner innebär i praktiken att barnen är helt isolerade från omvärlden.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg säger:
– Sverige har ju fått oerhört skarp kritik av både FN:s Tortyrkommitté och Barnrättskommitté för bristen på barnperspektiv när barn och unga är frihetsberövade. Det är ju väldigt stor risk att man missar de särskilda perspektiv man måste ha när det handlar om barn under 18 år om man inte tydligt i riktlinjerna har skrivit om det.

FN:s Tortyrkommitté kritiserar Sverige på ett flertal punkter bland annat:

  • Att ensamkommande flyktingbarn inte skyddas tillräckligt från risken att dras in i trafficking.
  • Att det pågår utbredd användning av bältning och isolering på psykiatriska sjukhus, även av barn.
  • Att det finns oroande rapporter om misshandel samt övervåld av svensk polis och brist på utredningar kring sådana händelser.
  • Att det finns en oroväckande ökning av våldsbrott mot kvinnor, men få utredningar, åtal och fällande domar i våldtäktsmål.
  • Att Sverige saknar ett fungerande regelverk för hur minderåriga ska behandlas i häkten. De ska INTE behandlas som vuxna, och INTE sättas i isolering som vuxna, enligt FN.

Förutom att FN:s Kommitté mot tortyr riktat kritik mot denna isolering av barn i Sverige har hanteringen av barnen har också kritiserats av Europarådets tortyrkommission.

Trots att det tagits fram nya riktlinjer fortsätter antalet barn i svenska häkten vara en uppåtgående trend. Av de 140 barn som häktades förra året hölls 115 häktade med restriktioner, alltså isolerade, 17 av dem i över 60 dagar. Som en jämförelse så häktades 1998 totalt 41 barn.

– Det är en skamfläck för Sverige, säger Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet.

I Sverige, till skillnad från övriga Europa, riskerar häktade barn att fara särskilt illa eftersom det inte finns någon maxgräns för hur länge en person/barn får sitta häktad. Det som händer med ett barn som sätts under restriktioner, i isolering, är att de ofta får ångest, tvångstankar och panik. Tyvärr är självskadebeteende under dessa förhållanden inte ovanligt. Den psykiska ohälsan bland barnen i våra svenska häkten är stor.

Enligt barnkonventionen får barn frihetsberövas endast som en absolut sista utväg och då under kortast möjliga tid oavsett om det handlar om häktning, anhållande eller gripande. Svensk lag är tydlig med att häktning av barn bara får ske om det inte går att ordna någon annan betryggande övervakning. Det krävs också ”synnerliga skäl” för att frihetsberöva ett barn. I ett uttalande från JO menar de att häktning av personer/barn under 18 år endast får förekomma i extrema situationer. Trots detta ökar antalet barn som häktas och unga personer sätts oftare i isolering än vuxna personer.

Sverige måste ta kritiken på allvar och förändra hanteringen och lagstiftningen. FN:s Barnkonvention måste bli lag i Sverige, då skulle myndigheterna i landet tvingas att följa lagen. Barn skulle behandlas som barn och inte som vuxna.